Całodobowa opieka nad seniorem

Opieka nad seniorem 24 proponuje możliwość opieki nad chorymi oraz starszymi osobami w całym kraju. Oferta stanowi różne formy opieki, w tym opieka całodobowa, prywatne i państwowe domy opieki, a także stacjonarne oraz domowe hospicja. Pomoc skierowana jest do osób starszych wymagających wsparcia, niepełnosprawnych, leżących z powodu choroby i nie tylko, a usługi świadczone są przez kompetentny zespół lekarski, pielęgnarek, opiekuńczy czy rehabilitanów. https://opiekanadseniorem24.pl