Komornik Sądowy Sieradz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński przyjmuje interesantów we wtorki, w godzinach od 10 do 26, natomiast sama Kancelaria otwarta jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16. Rewiry, jakie wchodzą w zakres działalności Kancelarii to cały powiat sieradzki, miasto i gmina Sieradz, jak również pozostałe ościenne gminy takie jak Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Gruszyce, Goszczanów, Klonowa, Wróblew, Warta, Ustków oraz Złoczew. Dodatkowo, na stronie internetowej Kancelarii zostały udostępnione wzory dokumentów do pobrania, które należy wypełnić i złożyć, w zależności od typu sprawy. Zobacz więcej https://komorniksieradz.pl