mini-pasieki

Konsorcjum „DOBRY MIÓD” realizuje innowacyjnym projektem, którego zadaniem jest produkcja pysznej miodowej o niespotykanej jakości. W trakcie operacji skupiają się na rezygnacji z chemikaliów, takich jak amitrazy, które są wykorzystywane do walki z warrozą, wspierając zapewnienie dobrego samopoczucia dla pszczół oraz roślin miododajnych oraz dbając o dogodne warunki użytkowania i glebowe w celu uzyskania walorów pro-zdrowotnych i dobrej klasy cenowej. W ramach projektu zostaną stworzone innowacyjne mini-pasieki, wyposażone w automatyczną urządzenie do odcedzania miodu. Dodatkowo, w projekcie zostanie przetestowane zastosowanie minerału wermikulitu jako materiału izolacyjnego do uli. Badania obejmą także ocenę skuteczności wermikulitu jako nośnika do podawania kwasu szczawiowego przeciwko warrozie.

Kontakt

Biuro Grupy Operacyjnej jest w siedzibie
Fundacji “Instytut Innowacji”
Al. Jerozolimskie 65/67, lok. 3.181 00-697 Warszawa
ii@ii.org.pl
tel: 791 859 856
www: https://dobrymiod.edu.pl/